Godišnja prijava obveznika poreza na dohodak Ispis

 

U prostorijama Udruge održat će se u ponedjeljak, 14.12.2015. sa početkom u 14:30

PRAKTIKUM: Porezna prijava obveznika poreza na dohodak

 

Program:

1. OBVEZNICI PREDAJE IZVJEŠĆA

- Paušalno oporezivanje obrtnika
- Obrt uz radni odnos
- Ostali oblici samostalne djelatnosti


2. ZAVRŠNE I KONTROLNE RADNJE

- Inventurne razlike kod obrtnika
- Dugotrajna imovina i amortizacija
- Specifičnosti osobnih automobila u popisu dugotrajne imovine i na leasing
- Kontrola nenaplaćenih potraživanja
- Dozvoljeni porezni izdaci kod obtnika

3. OSTALO

- Prijelaz na oporezivanje porezom na dobit ili povratak na oporezivanje porezom na dohodak
- Obveze PDV-a pri prijelazu
- Specifičnosti obrtnika ugostitelja, trgovca i uslužnog obrta
- Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača

- ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA


Prijavnica