Novi zakon o računovodstvu Ispis

U prostorijama Udruge održat će se u ponedjeljak, 07.12.2015. sa početkom u 14:30

PRAKTIKUM: Novi zakon o računovodstvu
 

 

1. ZAKON O RAČUNOVODSTVU

- Razvrstavanje poduzetnika
- Računovodstveni poslovi, dokumentacija, poslovna godina
- Rokovi za predaju i oblik godišnjih financijskih izvještaja
- E-računi i elektroničko poslovanje

2. NOVOSTI VEZANE ZA KRAJ GODINE

- Novi oblici porezne olakšice za reinvestiranu dobit za 2015. godinu
- Novi Zakon o poticanju ulaganja
- Obvezno osiguranje i primici članova uprave u 2016. godini
- Promidžba i reprezentacija u poreznom sustavu
- Nagradne igre, poklon bonovi i slična darovanja kupcu
- Donacije i ostala darovanja

3. OSTALO

- Postupci pri poreznoj nagodbi
- Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1

- ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

prijavnica