Sprječavanje pranja novca Ispis

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a stupio je na snagu 1. siječnja 2018.

 

Cilj je ovog seminara ponoviti najvažnije odredbe ovog Zakona te prodiskutirati obveze koje obveznici imaju u provedbi usklađenja

svojeg postupanja sa Zakonom.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene.

To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja, što se treba dokumentirati i evidentirati kod obveznika.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2019.

 

Seminar će se održati u hotelu Bonavia, dana 18.12.2018. sa početkom u 9:30.

Prijava je obavezna unaprijed uz obaveznu naznaku imena i prezimena polaznika

 Pristupnica:

 

Prema toč. 4.4.1. Općih smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma program stručnog osposobljavanja mora biti dokumentiran.

Dokumentira se sadržaj programa, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale. Polaznici se osposobljavaju uz pomoć prezentacija, pisanih materijala ili on-line edukativnih programa.

Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2019. godinu.

Predavači: stručni savjetnici u časopisu Računovodstvo i financije

Kotizacija: - 250,00 kn - za članove Udruge i Kluba RIF Rijeka

- 450,00 kn - za ostale polaznike

 

Informacije i OBAVEZNA najava dolaska: e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Molimo da na vrijeme izvršite prijavu kako bi se pripremile Potvrde o provedenom stručnom osposobljavanju.