Ugostitelji Ispis

U prostorijama Udruge računovođa i financijskih djelatnika, Frana Supila 11, Rijeka

održat će se u ponedjeljak, 07.11.2016. sa početkom u 9:30

RADIONICA na temu:

 

UGOSTITELJSKE USLUGE SMJEŠTAJA I PREHRANE –

POREZNI, RAČUNOVODSTVENI I PRAVNI ASPEKT POSLOVANJA

 

Program:


OPOREZIVANJE PDV-om I POREZOM NA POTROŠNJU


• oporezivanje usluga smještaja
o prodaja usluga izravno gostima
o prodaja posredstvom turističkih agencija (inozemnih i tuzemnih)
o prodaja tuđih usluga smještaja (npr. u slučaju over bookinga)
o ugovori o fiksnom zakupu i obračun PDV-a
• oporezivanje usluga prehrane i pripremanja pića – uvjeti za primjenu snižene stope PDV-a
• porez na potrošnju pića u ugostiteljskim objektima
• sadržaj računa prema Zakonu o PDV-u, ZOR-u i Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
• iskazivanje na računu i plaćanje boravišne pristojbe
• kada je moguća naplata usluga u stranim sredstvima plaćanja
• obračun PDV-a na usluge stranih turističkih agencija

POREZNE EVIDENCIJE I PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐAJA


• nabava hrane i pića
• prodaja ugostiteljskih usluga
• neoporezivi gubici hrane i pića u ugostiteljstvu
o porezno priznati gubici prema čl. 26. Pravilnika o PDV-u
o primjena odluka HGK i HOK
o doniranje hrane kao porezno priznati rashod
• korištenje usluga hotela i restorana za reprezentaciju i za privatne potrebe člana društva odnosno zaposlenika
• mjesečno izvješće za porez na potrošnju (Obrazac PP-MI-PO)

PRAVNI ASPEKTI POSLOVANJA UGOSTITELJA


• radni odnosi
o zasnivanje radnog odnosa, promjene, probni rad, prestanak,
o primjena kolektivnog ugovora, primjena povoljnijeg prava za radnika,
o organizacija radnog vremena, odmora i dopusta i evidencije
• Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
o obveze ugostitelja, natpis, knjiga gostiju, radno vrijeme, stručna osposobljenost, nadzor
• Zakona o zaštiti potrošača
• pisani prigovor potrošača, isticanje cijena, popusti

Predavači: mr. sc. Miljenka Cutvarić i Dunja Šarić, dipl. iur. - urednice savjetnice u HZRIF-u

prijavnica