Radno vrijeme, raspored, evidencije i plaćanje Ispis

U Anexu Ekonomskog fakulteta održat će se u ponedjeljak, 18.04.2016. sa početkom u 14:00

radionicu na temu: Radno vrijeme, raspored, evidencije i plaćanje 

 

PRAKTIKUM: Radno vrijeme, raspored, evidencije i plaćanje

Program:

- puno i nepuno radno vrijeme
- jednaki i nejednaki raspored radnog vremena; ograničenja
- mogućnost drugačijeg uređenja radnog vremena za određene radnike
- preraspodjela i nejednaki raspored - sličnosti i razlike
- prekovremeni rad i ograničenja
- noćni rad i noćni radnik
- rad u smjenama i smjenski radnik
- dvokratni rad i dnevna stanka
- evidencije – sadržaj, ažurnost, nadzor
- radno vrijeme i službeni put
- plaća radnika koji radi u preraspodjeli/nejednakom rasporedu
- raspored radnog vremena i pravo na naknadu plaće

 

- ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA


Prijavnica