Godišnji obračun obveznika poreza na dobit Ispis

U prostorijama Udruge održat će se u petak, 29.01.2016. sa početkom u 14:30

PRAKTIKUM: Porezna prijava obveznika poreza na dobit

 

 

Program:

1. SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 2015.

- obveznici
- rokovi
- uočene česte pogreške u financijskim izvještajima

2. PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2015.

-utvrđivanje porezne osnovice
-reinvestiranje dobiti
-novi PD obrazac
-kamate između povezanih osoba
-novo izvješće: PD IPO
-ostale izmjene

3. NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

4. PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2015.

-dobrovoljno podnošenje prijave
-novosti u iskazivanju podataka u DOH obrascu
-utvrđivanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
-poseban postupak utvrđivanja doprinosa za drugu djelatnost u DOH obrascu
-podaci koji se iskazuju u obrascu P-PPI

- ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA


Prijavnica