Zakon o stečaju potrošača Ispis

 Zakon o stečaju potrošača

 

Zakon o stečaju potrošača (Nar. nov. br. 100/15, dalje. ZSP), stupa na snagu dana 01.01.2016. godine. Cilj zakona je stvaranje uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a vjerovnicima omogućiti ravnomjerno namirenje njihovih tražbina.

Tim zakonom propisana je dužnost/obveza predlagatelja otvaranja postupka stečaja potrošača da pokuša sklopiti izvansudski sporazum s vjerovnicima u izvansudskom postupku koji se vodi pred savjetovalištima i to prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača sudu.

Detaljnije o izvansudskom postupku i sudskom postupku stečaja potrošača na našim slijedećim radionicama.