Kako raditi u Hrvatskoj? Ispis
Subota, 11 Listopad 2014 09:58

Gdje se registrirati i uz koje uvjete?

Visine osnovica za plaćanje doprinosa i oblici plaćanja poreza na zaradu


Nisu li i Vas često pitali prijatelji, susjedi, poznanici:
"Htio bih raditi, ali ne znam šta otvoriti - obrt ili poduzeće?
Ne bih raskidao radni odnos!
"Koliko i kakva davanja ću imati?
......."
Evo kratkog pregleda što možemo i kako se registrirati trenutno u RH.Najavljujemo radionicu na temu 
ZAKON O RADU 
pod vodstvom prof.dr. Marijom Zuber, savjetnicom i urednicom RIF-a 

u hotelu BONAVIA, 
29.10.2014. U 10:00 sati
dodatne informacije na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript *Zanimljivo, najbolje definicije pojedinih oblika registracije daje nam Zakon o doprinosima  NN (84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13,41/14) i to njegov članak 7.


Najčešći oblici obavljanja djelatnosti su:

 1. Samostalna djelatnost obrta – upisuju se u obrtni registar, te se na njih primjenjuju propisi o obrtu, prvenstveno Zakon o obrtu
 2. Trgovac pojedinac – fizička  osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisana je u trgovačkom registru kao trgovac pojedinac. Obrtnik koji ispunjava određene uvjete može se upisati u sudski registar kao trgovac pojedinac. To može zatražiti obrtnik čiji godišnji prihod prelazi 2,000.000 kuna za godinu za koju se utvrđuje taj prihod. Obrtnik čiji godišnji prihod prelazi 15 milijuna kuna dužan je upisati se u sudski registar kao trgovac pojedinac. Svojstvo trgovca pojedinca stječe se upisom u sudski registar, a gubi brisanjem iz tog registra. Obveznici su Zakona o trgovačkim društvima.
 3. Ostala samostalna profesionalna djelatnost – s obrtom izjednačena djelatnost koja se prijavljuje u strukovne komore ili udruge; medicinske sestre, zubni tehničari, fizioterapeuti, novinari, radnik ili predstavnik obiteljskog doma

     4.   Slobodno zanimanje – djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

 • samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,
 • samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,
 • samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,
 • samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša. 
 1. Ostala samostalna djelatnost – djelatnost fizičke osobe sa namjerom ostvarivanja izvora prihoda, s obilježjem samostalnosti, za koje se ne traži ishodovanje odobrenja ili registracije, osobe koje rade na ugovor o djelu no žele utvrđivati dohodak po poslovnim knjigama, osobe koje ostvaruju primitke od imovine a odluče voditi poslovne knjige
 2. Druga djelatnost – nešto od gore navedenog ali se obavlja paralelno uz radni odnos ili neko drugo plaćeno osiguranje
 3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) – upisuju se u registar tijela mjerodavnog za poljoprivredu, a po vlastitom izboru može se upisati i u registar poreznih obveznika poreza na dohodak ili dobit (uvjetuju ga poticaji ili visina primitaka)
 4. Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) – registrira se pri trgovačkom sudu, sa jednim ili više osnivača, fizičkih ili pravnih osoba
 5. Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) – registrira se pri trgovačkom sudu, maksimalno tri osnivača i temeljim kapitalom od samo 10,00 kuna
 6. Sportski suci i delegati – ostvaruju drugi dohodak sa posebnim načinom oporezivanja
 7. Autorsko pravo ili srodna prava – utvrđuje se drugi dohodak i porez se obračunava po odbitku, moraju ishodovati potvrdu o zaštiti autorskog prava od Zavoda za intelektualno vlasništvo kao dokaz da je rad autorski
 8. Stvaratelji umjetničkog djela – moraju biti upisani u komore umjetnika (glzbenih, glumskih i sl.) tada im je naknada utvrđena kao drugi dohodak i porez se obračunava po odbitku. Podatke o strukovnim umjetničkim udrugama daje Ministarstvo kulture.
 9. Domaća radinost ili sporedno zanimanje - isključivo se radi o osobnom radu te da ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se djelatnosti obavljaju. Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba, no fizička osoba time ne stječe status obrtnika, već se vodi u evidenciji koju vode nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno ured Grada Zagreba.