AZOP - Agencija za zaštitu osobnih podataka Ispis
Subota, 11 Listopad 2014 09:36

 

AZOP

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Provjerite da li ste prijavili svoje zbirke u Središnji registar

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) u svom članku 14. propisao je uspostavu i vođenje evidencija o zbirkama osobnih podataka, te obvezu voditelja zbirki da o istom obavijesti Središnji registar.Upute za rad sa aplikacijom Središnjeg registra zbirki osobnih podataka nalaze se na Internet stranici Središnjeg registra

 https://registar.azop.hr

Zakon uređuje zaštitu osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Gotovo nema subjekta koji ne vodi neku od evidencija kao što su:

 • Evidencija o kupcima i dobavljačima
 • Matična knjiga radnika
 • Evidencija o plaćama i naknadama plaća
 • Zbirka članova npr. udruge
 • Zbirka korisnika usluga
 • ....

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidneciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:

 1. Naziv zbirke
 2. Naziv, odnosno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu
 3. Svrhu obrade
 4. Pravni temelj uspostave zbirke podataka
 5. Kategorije osoba na koje se podaci odnose
 6. Vrste podatakasadržanih u zbirci podataka
 7. Način prikupljanja i čuvanja podataka
 8. Vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
 9. Osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište.
 10. Naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz RH s naznakom države primatelja
 11. Naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

Voditelji zbirki osobnih podataka koji zapošljavaju do pet zaposlenih nisu dužni prijavljivati zbirke osobnih podataka koje vode na temelju propisa iz područja radnog prava, ako se izsti ne iznose iz RH, te o tome izvijestiti Agenciju.

Voditelj zbirke koji zapošljava preko 20 radnika dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i o istom izvijestiti Agenciju za zaštitu podataka u roku od mjesec dana.
 
Novčana kazna za ne prijavljivanje zbirki iznosi 20.000,00 do 40.000,00 kuna.


Koraci koje je potrebno napraviti:

1. na stranici https://registar.azop.hr  u lijevom izborniku izvršiti prijavu subjekta (obrta, društva, udruge) sa osnovnim podacima 
2. po završetku prijave izlistati dva primjerka korisničkih podataka, ovjeriti i jedan poslati na

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14, 10 000 Zagreb

i to u roku od 30 dana.

Odmah po izvršenoj prijavi dodjeljuje se Korisničko ime i Lozinka, no aktivacija slijedi po primitku u Agenciju.3. Po aktivaciji napraviti prijavu registriranog korisnika i unijeti vrstu zbirke koja se vodi prema gore navedenim elementima.

Sama tehnika popunjavanja nije komplicirana, a ukoliko ne znate kako npr. nazvati zbirku, opisati način čuvanja ili zakon koji propisuje obvezu, poslužite se uputama u PDF-u ili pogledom u već dostavljene prijave na glavnom izborniku - Pretraživanje.

Evo primjera: