Osnivanje, upis u evidenciju Ministarstva rada te djelovanje Agencije za privremeno zapošljavanje Ispis
Subota, 23 Kolovoz 2014 12:15

 

PITALI STE

Agencije za privremeno zapošljavanje

Kako registrirati, upisati se u evidencije pri ministarstvu rada i poslovati


Da li ste upućeni za osnivanje agencije za privremeno zapošljavanje  od osnutka; da li može biti j.d.o.o.- nismo nigdje pročitali, ishodovanje dozvola za rad od str. ministarstva, ishodovanje dopusnice od min. pomorstva; zapošljavali bi i državljane Bosne , Crne Gore , Srbije , Slovenije ... a upućivali ih na brodove stranih kompanija - rad stranaca , kvote ...i ostalih milijun pitanja), gdje bi mogli dobiti relevantne podatke , sve na jednom mjestu ?

 

Postupak: 

1. Registrirati obrt, društvo sa ograničenom odgovornošću ili jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću samo za dvije djelatnosti

2. Podnijeti zahtjev Ministarstvu rada i mirovinskog sustava za upis u Evidenciju agencija za privremeno zapošljavanje

3. Izvješćivati Ministarstvo rada svake godine, najdalje do 01. ožujka za prethodnu godinu o ustupljenim radnicima


Potrebno je registrirati slijedeće djelatnosti ;
 
78.10 Djelatnosti agencija za zapošljavanje
Ovaj razred uključuje sastavljanje ponuda o slobodnim radnim mjestima i upućivanje ili zapošljavanje kandidata, pri čemu kandidati za posao nisu zaposlenici agencije za zapošljavanje.
Ovaj razred uključuje:
 
– djelatnosti traženja, odabira i zapošljavanja osoblja, uključujući traženje i zapošljavanje rukovodećeg osoblja
– djelatnosti agencija za posredovanje pri dodjeli kazališnih ili filmskih uloga („casting“ agencije)
– djelatnosti agencija za zapošljavanje preko interneta
Ovaj razred isključuje:
– djelatnosti osobnih kazališnih ili umjetničkih agenata ili agencija, vidi 74.90
 
78.20 Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
 

Ovaj razred uključuje djelatnosti zapošljavanja radnika na određeno vrijeme radi privremene zamjene ili potrebe za dodatnom radnom snagom klijenta, npr. sezonski poslovi, posebni projekti itd., Zaposleni pojedinci su zaposlenici agencije za privremeno zapošljavanje, koja ne osigurava izravan nadzor zaposlenika na radnome mjestu klijenta.
 

Navedene djelatnosti se ne svrstavaju niti u vezane niti u povlaštene obrte pa ih može registrirati i obavljati svaka osoba sa završenom SSS.

Pravni oblik registracije agencije ( obrt, j.d.o.o., d.o.o. ) morate sami odabrati na temelju vaših planova i okolnosti.


Evidenciju vodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (čije stranice ne daju baš ništa informacija o Agencijama)
Dopis za upis u Evidenciju trebalo bi dostaviti na:

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

UPRAVA ZA TRŽIŠTE RADA I ZAPOŠLJAVANJE

Sektor analitika tržišta rada

Služba analitičke i pravne podrške

 

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

Uprava za rad i tržište rada

01 6106311

01 6109614

Inga Žic

načelnica Sektora za rad i radno pravo

01 6106510

01 6109171

Ilija Tadić

voditelj Službe radnog prava

01 6109228

01 6109171

Zdravko Muratti

voditelj Službe zaštite na radu

01 6109230

01 6109171

Olivera Fišeković

voditeljica Službe za kolektivne ugovore, udruge i usluge stranim poslodavcima i radnicima

01 6106313

01 6109171

Marija Knežević Kajari

voditeljica Službe analitike tržište rada

01 6106259

01 6109614

Pravilnik o radu Agenicija ne postoji, a novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ministarstva rada i mirovinskog sustava od veljače ove godine, odjeli koji se bave poslovima privremenog zapošljavanja su:

1.            UPRAVA ZA RAD I ZAŠTITU NA RADU
 
Uprava za rad i zaštitu na radu obavlja analitičke, upravne i druge stručne poslove koji se odnose na individualne i kolektivne radne odnose, ... vodi evidencije, prati i analizira kolektivne ugovore, prati i analizira podatke o privremenom zapošljavanju, vodi evidenciju o utemeljenim radničkim vijećima i europskim radničkim vijećima, provodi međunarodne ugovore iz područja rada i zaštite na radu, sudjeluje u postupku sklapanja bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora iz području rada...
 
U Upravi za rad i zaštitu na radu ustrojavaju se:

Sektor za rad i socijalno partnerstvo i
Sektor za zaštitu na radu i upravne poslove.

Služba za rad (kao dio sektora za rad i socijalno partnerstvo)  obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi praćenja primjene propisa iz područja rada, izrađuje izvješća, studije i analize iz područja radnog prava, vodi evidenciju i analizira podatke o privremenom zapošljavanju, predlaže izmjene i dopune te izrađuje nacrte propisa iz područja radnog prava, ...
 
Te
 
2.            UPRAVA ZA TRŽIŠTE RADA I ZAPOŠLJAVANJE
 
U Upravi za tržište rada i zapošljavanje ustrojavaju se:
 
Sektor politika zapošljavanja
 
 Sektor analitika tržišta rada.
 
U Sektoru analitika tržišta rada ustrojavaju se:
Služba analitičke i pravne podrške
Služba za usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovanja.

Služba analitičke i pravne podrške obavlja upravne, stručne i analitičke poslove u vezi s normativnim uređenjem područja tržišta rada i prava vezanih uz poticanje zapošljavanja, odnosno prava vezanih uz posredovanje pri zapošljavanju, prava nezaposlenih osoba s invaliditetom vezanih uz rehabilitaciju, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osiguranje radničkih potraživanja za slučaj stečaja poslodavca, upravnih i stručnih poslova vezanih uz vođenje registra agencija za privremeno zapošljavanje i izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ...


Najviše o Agencijama za privremeno zapošljavanje nalazimo u Zakonu o radu


ČLANAK 44.
1. Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju Ugovora o ustupanju radnika ustupa radnika drugom poslodavcu za obavljanje privremenih poslova.
2. Agencija može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima pod uvjetom da je registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove rada (u daljnjem tekstu: ministarstvo).
3.  Agencija  ne može obavljati poslove ustupanja radnika korisnicima prije upisa u evidenciju ministarstva.
4. Osim ovih poslova ustupanja, Agencija može obavljati  djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, pod uvjetom da za to posjeduje odgovarajuću dozvolu prema posebnom propisu.
5.  Agencija je dužna, najdalje do 01. ožujka tekuće godine, temeljem Pravilnika koji propisuje sadržaj, način i rok dostave podataka dostaviti podatke o ustupanjima. 
 
Ugovor o ustupanju radnika

ČLANAK 45.
Ugovor o ustupanju radnika između agencije i korisnika mora biti u pisanom obliku.
Ovaj ugovor, uz opće uvjete poslovanja agencije, mora sadržavati i uglavke propisane čl 45.
 
 Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova
 
ČLANAK 46.
Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme. Elementi Ugovora, kako za rad u tuzemstvu, tako i za rad u inozemstvu, propisani su navedenim člankom.
 
Otkaz ugovora o radu za obavljanje privremenih poslova, Ograničenje vremena ustupanja radnika,  Obveze agencije prema ustupljenom radniku, Obveze korisnika, Naknada štete nadalje su propisani Zakonom o radu

Evidencija

ČLANAK 52.
1. Prijavu u evidenciju agencija podnosi ministarstvu u pisanom obliku.
2. Uz prijavu u evidenciju, agencija mora dostaviti dokaz da je registrirana prema posebnom propisu  (misli se na Zakon o radu – da su im jedine djelatnosti ustupanje i zapošljavanje)
3. O prijavi u evidenciju, ministarstvo izdaje potvrdu koja sadrži broj pod kojim je agencija upisana i datum upisa u evidenciju.
4. Agencija je dužna u pravnom prometu, u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i ugovoru navesti broj pod kojim je upisana u evidenciju ministarstva.
5. Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka ministarstvo izdaje u tri istovjetna primjerka, od kojih se jedan dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za poslove inspekcije rada. 
POPIS AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

1. UPS – Agencija za privremeno zapošljavanje d.o.o., Karlovac, Matije Gambona br. 6
2. AGENCIJA ZA POVREMENI POSAO d.o.o. za privremeno zapošljavanje u stečaju, Osijek, Vukovarska 10/I
3. TRENKWALDER za privremeno zapošljavanje d.o.o., Zagreb, Martićeva ulica 72
4. DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o., Zagreb, Zadarska 80
5. APZ d.o.o., agencija za privremeno zapošljavanje, Buzet, 2. Istarske brigade 23/2
6. ADECCO d.o.o., agencija za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Branimirova 27
7. ELECTUS DGS d.o.o., agencija za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Hondlova 2/11
8. AGENCIJA RADA d.o.o. agencija za privremeno zapošljavanje, Rijeka, Dolac 9
9. SMART FLEX d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Radnička cesta 39
10. A.Z.Z. d.o.o. agencija za privremeno zapošljavanje, Novi Vinodolski, Krasa 30
11. KADUS PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE d.o.o., Zagreb, Maksimirska 111
12. CONSULTEAM ZAGREB POSAO d.o.o., Zagreb, Trg Vladka Mačeka 3
13. PLOČA, AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE d.o.o., Split, Vukovarska166
14. ISS- KADROVSKE USLUGE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80
15. DEMANO PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE d.o.o., Zagreb, Zadarska 80
16. CENTAR POSLOVA d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Hondlova 2/11
17. KURDILA d.o.o. agencija za privremeno zapošljavanje, Split, Zrinjsko-Frankopanska 68
18. AZRAD d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Trnsko 7/E
19. INNOVO d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Vinkovci, Glagoljaška 21
20. ARTIS SECUNDO d.o.o., Zagreb, Aleja Javora 60
21. M.A.R.V.E.S. d.o.o., Rijeka, Androv Breg 6/B
22. ORESTES d.o.o., Osijek, Gundulićeva 5/II
23. ALFA ADRIA d.o.o., Sukošan, Marina Dalmacija gat. br.12
24. MANPOWER d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 22
25. AGENCIJA d.o.o., Osijek, Vukovarska 10/1
26. EXCELSA USLUGE d.o.o., Cavtat, Frankopanska 10
27. POWERSERV CROATIA d.o.o., Zagreb, Britanski trg 5
28. EXPERTUS SOLUTIO ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE d.o.o., Zagreb, Heinzelova 6
29. ADRIA ZAPOSLENICI d.o.o., Zagreb, Heinzelova 53/A
30. MITTO d.o.o., Varaždin, B.Radića 105
31. POSAO I KARIJERA d.o.o., Rijeka, Kružna 4
32. CONDUCO d.o.o., Rijeka, Emilija Randića 9
33. IPEKA d.o.o., Zagreb, Dankovečka 1
34. AUCTOR agencija za privremeno zapošljavanje d.o.o., Omiš, Vukovarska cesta 20
35. FAS EST agencija za privremeno zapošljavanje d.o.o., Pula, Heiningerova 30
36. POSAO I KARIJERA d.o.o., agencija za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Jurja Neidhardta 6
37. ARHONT d.o.o., agencija za privremeno zapošljavanje, Zagreb, Debanićeva 1A
38. NOVI POSAO ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE d.o.o. za usluge, Zagreb, Samoborska cesta 217
39. ZAGRAM d.o.o. za privremeno zapošljavanje, Rijeka, Šetalište A. K. Miošića 3
40. MACON d.o.o. za poslove ustupanja radnika korisnicima za obavljanje privremenih poslova, Rijeka, Nikole Tesle 9