07. kolovoza 2014. - Rok za odabir fonda Ispis
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2014 13:00

 

ROK  07.08.2014.

PROMJENE U ZAKONU O MIROVINSKIM FONDOVIMA

Gdje usmjeriti novac iz obveznog mirovinskog osiguranja od individualne kapitalizirane štednje (MIO II stup)? 

 
 
Novi Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14.)  stupio je na snagu 20. veljače 2014.

Njime je uređeno osnivanje i poslovanje obveznih mirovinskih fondova u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Istim su pojmovno i sadržajno određeni Mirovinski fondovi kategorije A, B, C. Istim fondovima i nadalje upravlja isto mirovinsko društvo koje je zaposlenik odabrao.

Osnovna razlika između istih je u strategiji ulaganja, a samim time i rizič
  • mirovinski fond kategorije A je uvjetno rizičan jer je najviše izložen kretanjima vrijednosti uložene u hrvatske i inozemne dionice (može uložiti do 55% neto imovine),
  • mirovinski fond kategorije B je manje rizičan jer je dionicama izložen s maksimalno 35% i niskorizičnim obveznicama s 50%, dok je
  • mirovinski fond kategorije C najmanje rizičan jer ne smije ulagati u dionice.


Svi postojeći osiguranici od 20. svibnja do 7. kolovoza 2014. mogu u poslovnicama FINA-e, na šalteru REGOS-a izabrati u kojem portfelju žele biti (A, B ili C).

Ako osiguranik ne odabere kategoriju rizika, članovi postojećih obveznih mirovinski fondova postaju članovi obveznih mirovinskih fondova 
kategorije B.

REGOS će za sve članove postojećih mirovinskih fondova obaviti prijenos računa 
u kategoriju fonda C, ako je do ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu ostalo manje od 5 godina.

Svaki član mirovinskog fonda može promijeniti kategoriju fonda jednom u tri godine, u godini kada član fonda napuni godine života koje su djeljive s tri (npr. 30 godina života, 33 godine života i td.), u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen. 

Promjena kategorije fonda obavlja se bez naknade.

Da li je ovime prebačen teret i odgovornost osiguranika za njihova buduća mirovinska primanja, ili samo još jedan način da se zaštite pogrešna ulaganja dosadašnjih fondova...