Održana Skupština 24.02.2014. Ispis

A)  Usvojene smjernice djelovanja i operativnog rada Udruge RIF RI

  1. Aktivnosti i rad Udruge u slijedećem mandatnom razdobju intenzivirat će se i odvijati sukladno temeljnim statutarnim ciljevima Udruge, a to su:
  2.  Promicanje značaja i ugleda računovodstvene i financijske struke
  3. Podizanje stručne razine i znanja članova Udruge
  4. Suradnja s obrazovnim institucijama koje školuju kadrove za računovodstvene i financijske poslove
  5. Poticanje suvremenih metoda i tehnika u računovodstvu i financijama

B) Javnost rada i povezivanje članova
Izdavanje vlastitig e-RIF RI Newsletter-a kojim će se, koristeći besplatne informatičke resurse, kontinuirano informirati članstvo o stručnim aktualnostima, organiziranim aktivnostima i novostima. Ovo e-glasilo treba postati stalna poveznica među članovima, indikator strukovne aktivnosti i javnosti rada Udruge

C) Društvene sktivnosti članova
Povezivanje za aktivnim Udrugama RFD u Hrvatskoj i uključivanje u njihove aktivnosti, razmjene iskustava i poslete
Organiziranje povremenih stručnih izleta u zemlji i inozemstvu
Osmišljavanje i organiziranje neformalnih prigodnih druženja

D) Pretpostavke za ostvarivanje ciljeva i razvoj aktivnosti
Udruga raspolaže poslovnim prostorom i prezentacijskom opremom te se veći dio aktivnosti može odvijati u tom okviru
Povremenu dopunu materijalno tehničkih uvjeta za aktivnosti većeg opsega i intenziteta osigurati kroz suradnju i suorganizacju sa fakultetima i gradskim institucijama
Nužno je organizirati stručno-administrativnu službu za kontinuitrano djelovanje i to zapošljavanjem profesionalne osobe ili outsourcingom uz intenzivno uključivanje u rad studenata i članova-volontera

E) Motivacija članova za rad u Udruzi
Interesi koji mogu ostvariti aktivnim učešćem i članstvom su:
-    Podizanje razine znanja i informiranosti za potrebe izvršavanja radnih obveza
-    Razmjena iskustava s ostalim članovima i spoznaja dobre prakse u okruženju
-    Osobna i stručna društvena afirmacija kroz aktivno uključivanje u izvođenje edukativnih programa Udruge
-    Stjecanje praktičnih znanja i sagledavanje potreba prakse (za mlade stručnjake, studente i znanstvenike)

Usvojeno je novo predsjedništvo, Izvršni i nadzorni odbor, te stegovni sud.
U novom četverogodišnjem mandatu predsjednik Udruge je prof. Dr.sc. Davor Vašiček, a zamjenica predsjednika je gđa Božena Lišić.