Klub računovodstvenih ureda Ispis

Nakon prvog organiziranja 28.11.2013. te ponovnog susreta 10.12.2013., formiran je, pri Udruzi RIF RI, Klub računovodstvenih ureda čijem članstvu je pristupilo preko 50 servisa sa područja Rijeke i Primorsko-goranske županije.
Cilj ovog organiziranja je:

  • Uvođenje zajedničkog cjenika za računovodstvene usluge
  • Uvođenje usluge informiranja o novostima u zakonskoj regulativi
  • Popusti kod nabave materijala
  • Popusti kod korištenja pravnih usluga
  • Popusti kod ugovaranja osiguranja od odgovornosti
  • Popusti kod organiziranja seminara i edukacija
  • Pomoć prilikom rješavanja informatičkih problema

Za članstvo u Klubu usvojena je mjesečna članarina od 100,00 kuna.
Počeo je sa radom info pult čija funkcija je slanje informacija o novostima,  primanje i davanje odgovora na upite članova Kluba, raspoloživost korištenja ureda Udruge za slanje mailova, e-pošte ili fotokopiranje.