Samoobračun doprinosa za obrtnike Ispis


Tko, kako i kada mora napraviti samoobračun doprinosa?

1. Za koje se osobe od 1.1.2016. uvodi obveza samoutvrđivanja doprinosa?


Za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, a to su:

■ osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta,
■ osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih (profesionalnih) djelatnosti i sportaša,
■ sportaši,
■ osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te
■ osiguranici po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti, koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, za staž osiguranja od 1. siječnja 2016. godine uvodi se obveza samoutvrđivanja doprinosa.

Paušalcima i nadalje doprinose rješenjem zadužuje Porezna uprava.

2. Kada se predaje izvještaj?

Obveza dostavljanja prvog Obrasca JOPPD (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 137/15) i to za staž osiguranja za siječanj 2016., nastaje najdalje do 15. veljače 2016. (znači bilo koji dan do 15. veljače 2016).

Dan podnošenja obrasca je datum valute knjiženja (i obračuna kamata) tako da je potrebno paziti da se izvrši uplata na dan podnošenja obrasca.

Ukoliko se propusti rok podnošenja do 15. veljače ili se nije u mogućnosti izvršiti uplatu do 15-og (npr. Obrazac se podnese 17. veljače) oznaka na dan mora biti 15. veljače i od tada teku kamate.

3. Kako popuniti JOPPD?

Kod popunjavanja Obrasca JOPPD, isto kao i kod ostalih osiguranika/primatelja/obveznika doprinosa,  pod 6.1. Obrasca JOPPD upisuje se oznaka propisana u prilogu 2. Obrasca JOPPD i ta oznaka predstavlja status osiguranika (da li je podnositelj obrtnik, sportaš, udomitelj, da li obavlja samostalnu djelatnost...), a pod 6.2. Obrasca upisuje se oznaka obveze (da li podnositelj plaća doprinose prema propisanoj osnovici ili izabranoj višoj osnovici).

0041 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, gdje oznaka obveze može biti:

5801 Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa
5802 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)
5803 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2)
5804 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)
5805 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)
5806 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)
5807 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)

 0042 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma, gdje oznaka obveze može biti:

5801 Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa
5802 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)
5803 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj os novici za obračun doprinosa (koeficijent 2)
5804 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)
5805 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)
5806 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)
5807 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)

0043 Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti), gdje oznaka obveze može biti:

5801 Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa
5802 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)
5803 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2)
5804 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)
5805 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)
5806 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)
5807 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)

0044 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, gdje oznaka obveze može biti:

5801 Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa
5802 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)
5803 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2)
5804 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)
5805 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)
5806 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)
5807 Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)

 

Pregled kombinacija oznaka iz priloga 2. i 3. Obrasca JOPPD u slučaju mirovanja obveze doprinosa:

5201 Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja - općenito (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5202 Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5203 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5204 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret drž proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5205 Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5206 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5207 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5208 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5209 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5210 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5211 Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna (NAKNADA PLAĆE, MO II)
5212  Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna
5213 Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna

Oznaka obveze za sve vrste osiguranika iz slučaja mirovanja obveze je  0000.

4. Osnovice u 2016. godini

Samostalna djelatnost obrta - obveznici poreza na dohodak   5.224,05
 

Obrtnici i slobodna zanimanja obveznici poreza na dobit       8.840,70

Slobodna zanimanja                                                       8.840,70

Paušalci                                                                       3.214,80

Druga djelatnost - obveznici poreza na dohodak i obveznici 62.688,60
poreza na dobit - godišnja osnovica

Samostalni umjetnici na teret državnog proračuna               6.429,60

5. Novi uplatni računi

MIO I. stup HR12 1001005 1863000160 
                 HR68 8230 – OIB – oznaka izvješća JOPPD

MIO II. stup HR76 1001005 1700036001
                  HR68 2330 – OIB – oznaka izvješća JOPPD

Zdravstveno osiguranje HR65 1001005 1550100001
                 HR68 8605 – OIB – oznaka izvješća JOPPD

Zaštita zdravlja HR65 1001005 1550100001 
                 HR68 8133 – OIB – oznaka izvješća JOPPD

Nezaposlenost HR12 1001005 1863000160 
                 HR68 8796 – OIB – oznaka izvješća JOPPD