Mijenjaju se dodatni podaci na GFI-POD Ispis
Petak, 08 Siječanj 2016 11:38

 Promjene u dodatnim podacima GFI-POD

U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2016. objavljen je Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe koji stupa na snagu 2.1.2016.


Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj dodatnih podataka za statističke i druge potrebe za poduzetnike iz članka 4. stavka 2. Zakona o računovodstvu uključujući i poduzetnike iz članka 19. stavka 6. Zakona (poduzetnici čije je poslovanje uređeno posebnim propisima) te pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona (sve pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit).


Svi navedeni poduzetnici dužni su sastavljati dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema obliku i sadržaju određenim u prilozima I. i II. Pravilnika.