Devizne obveze i potraživanja Ispis E-mail

  Sve devizne obveze i potraživanja iskazati po srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2015.

 Prema t. 11.11. HSFI-a 11 – Potraživanja kao spot tečaj za obračun potraživanja i obveza u valutama primjenjuje se srednji tečaj HNB-a na zadnji dan obračunskog razdoblja (31. prosinca 2015.).

Također prema čl. 45. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov br. 96/03. do 76/13.) srednji tečaj Hrvatske narodne banke za strana sredstva plaćanja koristi se za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe statistike.

U nastavku se prikazuje tečajna lista koju je HNB objavio na taj dan.

 

 

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia