Aktualnosti iz obračuna plaća Ispis
Četvrtak, 19 Studeni 2015 12:12

 

U prostorijama Udruge održat će se u ponedjeljak, 23.11.2015. sa početkom u 14:30

 PRAKTIKUM: Aktualnosti iz obračuna plaća, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

 

 

 Program:

1. PLAĆE I NAKNADE

- godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini
- isprave o isplaćenoj i neisplaćenoj plaći, naknadi plaće i otpremnini od 01.10.2015.
- osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca
- naknade za bolovanje uzrokovano ozljedom na radu i profesionalnom bolešću
- primici radnika povezani s pravom na korištenje godišnjeg odmora
- ispravci i dopune Obrasca JOPPD, te obračun zateznih kamata na doprinos za MIO II stup

2. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

- rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja
- zdravstvena zaštita radnika upućenih na privremeni rad u inozemstvo

3. MIROVINSKO OSIGURANJE

- kontrola podataka o kojima ovise prava na mirovinsko osiguranje
- novine u obveznom mirovinskom osiguranju

- ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA

prijavnica

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia