Naši ciljevi:

  • Promicanje značaja i ugleda računovodstvene i financijske struke
  • Podizanje stručne razine i znanja članova Udruge
  • Suradnju s obrazovnim institucijama koje školuju kadrove za računovodostvene i financijske poslove
  • Poticanje suvremenih metoda i tehnika u računovodstvu i financijama.


Djelatnosti kojima se ostvaruju navedeni ciljevi su:

  • Organiziranje stručnih usavršavanja za svoje članove (predavanja, tečajevi, seminari, simpoziji i drugi oblici obrazovanja)
  • Izdavanje vlastitih stručnih publikacija
  • Organiziranje razmjene iskustava u praktičnoj primjeni pojedinih stručnih pitanja
  • Prezentacija, stručno usavršavanje i podupiranje uvođenja suvremenih metoda i tehnika, posebno u primjeni i unapređivanju primjene elektroničkih računala.


Članom Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji je računovodstvene ili financijske struke ili koji se bavi poslovima koju su u svezi s tom strukom, bez obzira da li te poslove obavlja kao svoju samostalnu djelatnosti ili nesamostalnim radom.
Članovi Udruge članstvom u Udruzi postaju i članovi Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu. Visinu članarine određuje Izvršni odbor. Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu.

Pročitaj još: Misija, Vizija, Strategija...

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia