Plaće i neoporezive naknade Ispis

Iskoristimo priliku i uz izvrsne predavače i savjetnike iz časopisa Računovodstvo i financije obnovimo znanje i

poslušajmo što je novo u obračunu plaće kao i svim ostalim isplatama prema zaposlenima.

 

Radionica se održava u utorak, 08.05.2018. u 9:30 u hotelu Bonavia Rijeka

Prijavnica

 

PROGRAM

 

Plaće prema vrsti zaposlenja / isplate doprinosa

Članovi uprave - plaća i osnovica za doprinose
Odricanje od isplate neto plaće
Zaposleni umirovljenici
Prokuristi i neoporezive /oporezive isplate
Stručno osposobljavanje - bolovanje, neoporezive naknade
Drugi dohodak osobama na stručnom osposobljavanju
Osobe koje se prvi puta zapošljavanju - kada oslobođenje od doprinosa
Osobe mlađe od 30 godina - kada oslobađanje od doprinosa
Dodatni rad - osobni odbici, prava na neoporezive naknade
Nepuno radno vrijeme - specifičnosti
Sezonsko zapošljavanje
Izaslani radnici
Plaće u naravi
Zapošljavanje stranaca

Obračuni plaća

Fiksni i varijabilni dio plaće
Koeficijenti složenosti
Rad nedjeljom, blagdanom, prekovremeni, minuli rad - obveze po kolektivnim ugovorima
Evidencije o pisutnosti na radu i obračun plaće
Isplate stimulacija i bonusa
Neoporezive naknade
rad u turnusu : primjer obračuna plaće ( kada je mj. satnica nekima manja a nekima veća od redovite mjesečne)
nejednako raspoređeno radno vrijeme - sati godišnjeg i bolovanja
Rad kod dva i više poslodavaca
Isplata dvije plaće u jednom mjesecu, akontacija ili predujam plaće
Valuta plaćanja doprinosa i poreza na dohodak od nesamostalnog rada, te neto plaće
Plaćeni i neplaćeni dopust, neopravdani izostanak sa posla
Obračuni bolovanja do i preko 42 dana
Naknada plaće u slučaju ozljede na radu
Naknada plaće u slučaju bolesti djeteta ili njege člana obitelji
Izračun naknade za rodiljni i roditeljski dopust
Rad s polovinom radnog vremena radi njege djeteta, dopust radi težih smetnja u razvoju djeteta
Stanka za dojenje
Isplata naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor

Ostale naknade zaposlenicima

Obračun dnevnica, terenskih dodataka, naknade za odvojeni život
Obračun i isplata potpora za novorođeno dijete
Potpore radi invalidnosti, isplate jubilarne nagrade
Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života djetetu
Troškovi prijevoza na posao i s posla
Uporaba privatnog automobila u službene svrhe
Pravni i porezni položaj otpremnine (odlazak u mirovinu, poslovno i osobno uvjetovani
otkaz ugovora o radu)
Isplata prigodnih nagrada (božićnica, regres, uskrsnica)
Isplata stipendija i naknada učenika na praksi
Putni troškovi - naknade

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia