Službeni put i JOPPD Ispis E-mail

 
Izvješće samo o visini dnevnica i korištenju privatnog automobila u službene svrhe

Od 24.12.2015. na snazi su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 137/15) kojima su propisane novosti u svezi sa službenim putovanjem, terenskim radom i načinom izvješćivanja u Obrascu JOPPD.

Rok trajanja službenog puta  -  Službeno putovanje može trajati do 30 dana neprekidno.

Umanjen iznos tuzemne dnevnice zbog osigurane prehrane  -  Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice u tuzemstvu koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak ili večera).

Umanjen iznos terenskog dodatka u zemlji i inozemstvu zbog osigurane prehrane  -  Također, ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka u zemlji i inozemstvu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

O čemu se (ne)izvješćuje u Obrascu JOPPD?

U Obrascu JOPPD, od navedenog datuma, izvješćuje se samo o isplatama dnevnica u novcu (šifra 17) i/ili naknadi za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (šifra 18), a ne izvješćuje se o naknadi troškova noćenja i prijevoza (npr. o plaćenim prijevoznim kartama, cestarini, mostarini, tunelarini i sl.) zato što je brisana (ukinuta) šifra 39 u Prilogu 4.

I kod neprofitnih organizacija, u Obrascu JOPPD, od navedenog datuma, izvješćuje se samo o isplatama dnevnica u novcu i/ili naknadi za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (šifra 52), a ne izvješćuje se o troškovima noćenja i prijevoza zato što je ukinuta šifra 53 u Prilogu 4.

Rok podnošenja Obrasca JOPPD  -  Za neoporezive primitke Obrazac JOPPD se podnosi najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu za primitak isplaćen u prethodnom mjesecu. Međutim, za sve neoporezive primitke koji su isplaćeni u mjesecu prosincu prethodne godine (2015.), Obrazac JOPPD dostavlja se najkasnije do 15.1.2016., s tim da je u tom obrascu potrebno navesti kao dan podnošenja 31.12.2015. te 15365 kao oznaku izvješća

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia